sputnik

Magazín KPI ~ katedrový časopis

Workweek ~ zber prácovných správ od študentov

Haskill ~ webové vývojové prostredie pre Haskell

SEUG ~ wiki ~ svn